Instrukcja dodatków

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – DODATKI

 1. Paski sprzedawane nie są wyrobami skórzanymi – nosimy je jedynie do celów ozdobnych.
 2. Pasków nie należy mocno naciągać ani obciążać – z racji na użyty do ich wykonania materiał.
 3. Dodatkowe dziurki w paskach powinny być wykonane przy użyciu specjalnej dziurkarki – wykonujemy je również na miejscu nieodpłatnie.
 4. Biżuteria i paski zerwana w sposób mechaniczny nie podlegają gwarancji.
 5. Nie czyścić chemikaliami i unikać kontaktu tekstyliów z nimi.
 6. Trzymać z dala od źródła ognia.
 7. Przed użyciem należy sprawdzić czy towary nie są uszkodzone.
 8. Po zauważeniu wady wynikającej z wad produktowych należy ją zgłosić w terminie do 7 dni od jej zauważenia.
 9. Po zauważeniu wady nie wolno użytkować dodatków.
 10. Reklamację przyjmujemy wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu wraz z towarem kompletnym – tzn. ze wszystkimi elementami jak i oryginalnymi metkami.
 11. Elementy przykręcane – należy każdorazowo kontrolować stan przykręcenia śrub.
 12. Codzienne użytkowanie produktów przyspiesza ich złużycie, a ono nie podlega gwarancji i tego typu zgłoszenia reklamacyjne uznajemy za bezzasadne.
 13. Aplikacje w dodatkach nie są objete gwarancją.

Dodatki objęte są dwuletnim okresem gwarancji od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.

Gwarancji nie podlegają wady i uszkodzenia wynikające ze zużycia produktu, niewłaściwego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych.

Dla długotrwałego zachowania walorów użytkowych należy przestrzegać powyższych zasad, jeżeli któraś z tych zasad nie zostanie spełniona zastrzegamy sobie prawo na tej podstawie odrzucić reklamację.