Instrukcja okulary

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

 1. Elementy przykręcane – należy każdorazowo kontrolować stan przykręcenia śrub.
 2. Okulary należy bezwzględnie chronić, przed działaniem siły zewnętrznej, gdyż uszkodzenia które powstaną pod jej działaniem nie są objęte gwarancją, ( takie jak: zgniecienia, różnego rodzaju wygięcia itp.)
 3. Okulary należy przechowywać w futerałach ochronnych.
 4. Okulary czyścimy wodą z mydłem – nie na sucho – czyścimy używając materiałów do tego przeznaczonych – nie mogą to być szorstkie szmatki.
 5. Jeżeli soczewki są zabezpieczone warstwą zapobiegającą parowaniu lub warstwą lustrzaną należy pamiętać, że jest ona wyjątkowo podatna na zarysowania i należy obchodzić się z nią szczególnie delikatnie i ostrożnie.
 6. Zarysowania i przetarcia warstw lustrzanych lub ochronnych nie są objęte gwarancją.
 7. Przed użyciem lub po upadku należy sprawdzić czy okulary nie zostały uszkodzone.
 8. Po zauważeniu wady wynikającej z wad produktowych należy ją zgłosić w terminie do 7 dni od jej zauważenia.
 9. Po zauważeniu wady nie wolno użytkować okularów.
 10. Reklamację przyjmujemy wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu wraz z towarem kompletnym – tzn. ze wszystkimi elementami jak i oryginalnymi metkami.
 11. Codzienne użytkowanie produktów przyspiesza ich złużycie, a ono nie podlega gwarancji i tego typu zgłoszenia reklamacyjne uznajemy za bezzasadne.
 12. Ingerncja mechaniczna w kształt okularów ( jak rozszerzanie, wyginanie itp.) nie podlega reklamacji.
 13. Aplikacje okularów należy dostarczyć do naprawy gwarancyjnej – jeżeli klient zagubił aplikacje nie ma wówczas możliwości dokonania naprawy. Taki fakt nie jest objęty gwarancją.
 14. Okulary należy używać w celu ochrony oczu przed słońcem i wiatrem, nie zostały zaprojektowane jako opaska do włosów, ochrona przeciw płomieniom nie są też okularami ochronnymi.
 15. Okulary nie nadają się do bezpośredniego obserwowania słońca ani do ochrony wzroku przed sztucznym światłem np. w solarium
 16. Należy pamiętać, że nieodpowiednie do prowadzenia pojazdów mechanicznych są soczewki w okularach, które w kategorii przepuszczania światła (kategorie wg. normy PN-EN ISO 12312-1:2013) są na poziomie 3%-8%.
 17. Okularów nie wolno pozostawiać w miejscach gdzie mogą być narażone na nadmierne rozgrzanie się np. kokpit samochodu – okulary należy przechowywać wówczas w etui. Nadmierne rozgrzewanie okularów skutkuje utratą elastyczności oprawek, rozwarstwianiem się wielowarstwowych soczewek oraz łuszczeniem się pokrytego nimi lakieru – co w dalszej kolejności doprowadza do nieporządanych uszkodzeń.
 18. PH potu użytkownika ma wpływ na niektóre elementy okularów – działanie tego czynnika na elementy okularów nie są objęte gwarancją.
 19. Okulary przeciwsłoneczne należy użytkować w stanie suchym – nie służą do kompieli w zbiornikach wodnych, a wpływ wody zwłaszcza słonej ma wpływ na niektóre elementy okularów jak zawiasy soczewki i aplikacje.
 20. Soczewki w okularach są osadzone z charakterystycznym luzem, który umożliwia prawidłowy ich montaż. Luz ten jest zmienny pod wpływem różnych temperatur otoczenia bo jest dopasowany do rozszeżalności termicznej materiału z jakiego wykonane są oprawki okularów.
 21. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć wszystkie części reklamowanych okularów. Niedostarczenie części od okularów nie daje możliwości oceny czy wada powstała w wyniku złego użytkowania czy była to wada fabryczna. Jeżeli powyższe warunki nie zostaną spełnione reklamacja nie zostanie uznana.
 22. Samodzielna  próba usunięcia uszkodzeń w okularach po ich powstaniu skutkuje faktem, że reklamacja nie zostanie uznana.

Okulary nasze odpowiadają normą PN-EN ISO 12312-1:2013 uznanej za Polską Normę PN-EN ISO 12312 zgodnie z Dyrektywą Europejską 89/686/EEC, posiadają filtr UV 400 protection – dający ochronę przed promieniowaniem UVA, UVB, UVC

Okulary objęte są dwuletnim okresem gwarancji od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.

Gwarancji nie podlegają wady i uszkodzenia wynikające ze zużycia produktu, niewłaściwego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych.

Dla długotrwałego zachowania walorów użytkowych należy przestrzegać powyższych zasad, jeżeli któraś z tych zasad nie zostanie spełniona zastrzegamy sobie prawo na tej podstawie odrzucić reklamacj