Instrukcja rękawiczki

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – RĘKAWICZKI

 1. Przed użyciem należy sprawdzić czy rękawiczki są w dobrym rozmiarze.
 2. Przed użyciem należy sprawdzić czy rękawiczki nie zostały uszkodzone.
 3. Po zauważeniu wady wynikającej z wad produktowych należy ją zgłosić w terminie do 7 dni od jej zauważenia.
 4. Po zauważeniu wady nie wolno użytkować rękawiczek.
 5. Reklamację przyjmujemy wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu wraz z towarem kompletnym – tzn. ze wszystkimi elementami jak i oryginalnymi metkami.
 6. Rękawiczek nie wolno prać w sposób tradycyjny.
 7. W celu usunięcia zabrudzenia należy delikatnie przecierać wilgotną miękką szmatką.
 8. Trzymać z dala od źródła ognia.
 9. Nie czyścić chemikaliami i unikać kontaktu rękawiczek z nimi.
 10. Używać zgodnie z przeznaczeniem – czyli jako dodatek do garderoby, a nie rękawiczki robocze do noszenia toreb i innych ciężkich przedmiotów.
 11. Rękawiczek należy używać w stanie suchym, gdyż w stanie mokrym jak i pod wpływem nadmiernego pocenia się rąk mogą farbować.
 12. Gwarancją nie są objęte przetarcia i uszkodzenia będące efektem zniszczenia rękawiczek.
 13. Rękawiczki objęte są dwuletnim okresem gwarancji od daty zakupu.
 14. Codzienne użytkowanie produktów przyspiesza ich złużycie, a ono nie podlega gwarancji i tego typu zgłoszenia reklamacyjne uznajemy za bezzasadne.
 15. Reklamacji nie podlegają otarcia i zadrapania.
 16. Aplikacje rękawiczek służą jako element ozdobny należy je traktować wyjątkowo uważnie i nie wolno za nie ciągnąć, szarpać itp – uszkodzenia aplikacji nie są objęte gwarancją.

Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.

Gwarancji nie podlegają wady i uszkodzenia wynikające ze zużycia produktu, niewłaściwego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych.

Dla długotrwałego zachowania walorów użytkowych należy przestrzegać powyższych zasad, jeżeli któraś z tych zasad nie zostanie spełniona zastrzegamy sobie prawo na tej podstawie odrzucić reklamację.