Instrukcja tekstyliów

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA – TEKSTYLIÓW

 1. Przed użyciem należy sprawdzić czy tekstylia są w dobrym rozmiarze.
 2. Przed użyciem należy sprawdzić czy tekstylia nie są uszkodzone.
 3. Po zauważeniu wady wynikającej z wad produktowych należy ją zgłosić w terminie do 7 dni od jej zauważenia.
 4. Po zauważeniu wady nie wolno użytkować tekstyliów.
 5. Reklamację przyjmujemy wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu wraz z towarem kompletnym – tzn. ze wszystkimi elementami jak i oryginalnymi metkami.
 6. Tekstylia należy prać zgodnie z instrukcjami producenta na metce lub jeżeli takowej nie ma zgodnie z zaleceniami sprzedawcy.
 7. Trzymać z dala od źródła ognia.
 8. Nie czyścić chemikaliami i unikać kontaktu tekstyliów z nimi.
 9. Tekstylia używać zgodnie z przeznaczeniem – czyli jako dodatek do garderoby.
 10. Tekstylia należy używać w stanie suchym, gdyż w stanie mokrym jak i pod wpływem nadmiernego pocenia się  mogą farbować lub zmienić swój rozmiar.
 11. Gwarancją nie są objęte mechacenie i zaciągnięcia, które są wynikiem złego użytkowania lub uszkodzenia mechanicznego.
 12. Pompony i frędzle i aplikacje tekstyliów służą jako element ozdobny i nie wolno za nie ciągnąć ani szarpać – uszkodzenia tego typu nie są objęte gwarancją.
 13. Ściągacze tekstyliów są wykończone przez zszycie maszyną – należy każdorazowo przy zakładaniu na głowę tekstyliów nie dopuszczać do zbytniego rozciągnięcia, gdyż może to spowodować pęknięcia, które nie są objęte gwarancją na wskutek uszkodzeń mechanicznych.
 14. Codzienne użytkowanie produktów przyspiesza ich złużycie, a ono nie podlega gwarancji i tego typu zgłoszenia reklamacyjne uznajemy za bezzasadne.

Tekstylia objęte są dwuletnim okresem gwarancji od daty zakupu.

Gwarancja obejmuje wszystkie defekty wynikające z winy producenta.

Gwarancji nie podlegają wady i uszkodzenia wynikające ze zużycia produktu, niewłaściwego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych.

Dla długotrwałego zachowania walorów użytkowych należy przestrzegać powyższych zasad, jeżeli któraś z tych zasad nie zostanie spełniona zastrzegamy sobie prawo na tej podstawie odrzucić reklamację.